« جود و بخشش امام محمد باقر(ع)ﺗﺎﺍﯾﻦ ﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ ﺧﺪﺍ ... »
نظر از: کهف 

اى کاش بر قبرت حرم سازیم امامم
بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم
آییم پابوس و تو را زوّار گردیم
ما بى کسان هم لایق دیدار گردیم

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

1394/06/29 @ 20:27


فرم در حال بارگذاری ...


 
دانلود مجلات فناوري اطلاعات